Struktura organizacyjna Fundacji ARTeria

Fundacja ARTeria realizuje swoje cele statutowe w ramach trzech działów:

  • ART&NET - zagad­nienia i badania związane z polityką kul­turalną, projekty związane z rozwojem mediów, społeczeństwa obywatelskiego oraz sektora kultury i kreatywnego - szczególnie organizacji pozarządowych działających w sferze kultury, z rozwojem społecznym i gospodarczym poprzez działania kulturalne, projekty artystyczne
  • ARTeriodziedzictwo - działania związane z dziedzic­twem kulturowym
  • ARTeriopublikacje - działal­ność wydaw­nicza i wystawiennicza Fundacji