Sprawozdania finansowe

Fundacja ARTeria Bilans 2015
Fundacja ARTeria rachunek wyników 2015
Fundacja ARTeria wprowadzenie do spr. finansowego 2015
Sprawozdanie finansowe Fundacji ARTeria w roku 2015
Fundacja ARTeria - informacja dodatkowa 2015

Fundacja ARTeria Bilans 2014
Fundacja ARTeria rachunek wyników 2014
Fundacja ARTeria wprowadzenie do spr. finansowego 2014
Sprawozdanie finansowe Fundacji ARTeria w roku 2014
Fundacja ARTeria - informacja dodatkowa 2014

Fundacja ARTeria Bilans 2013
Fundacja ARTeria rachunek wyników 2013
Fundacja ARTeria wprowadzenie do spr. finansowego 2013
Sprawozdanie finansowe Fundacji ARTeria w roku 2013
Fundacja ARTeria - informacja dodatkowa 2013

Fundacja ARTeria Bilans 2012
Fundacja ARTeria rachunek wyników 2012
Fundacja ARTeria wprowadzenie do spr. finansowego 2012
Sprawozdanie finansowe Fundacji ARTeria w roku 2012
Fundacja ARTeria - informacja dodatkowa 2012

Fundacja ARTeria Bilans 2011
Fundacja ARTeria rachunek wyników 2011
Fundacja ARTeria wprowadzenie do spr. finansowego 2011
Sprawozdanie finansowe Fundacji ARTeria w roku 2011
Fundacja ARTeria - informacja dodatkowa 2011

Fundacja ARTeria Bilans 2010
Fundacja ARTeria rachunek wyników 2010
Fundacja ARTeria wprowadzenie do spr. finansowego 2010
Sprawozdanie finansowe Fundacji ARTeria w roku 2010
Fundacja ARTeria - informacja dodatkowa 2010

Fundacja ARTeria Bilans 2009
Fundacja ARTeria rachunek 2009
Sprawozdanie finansowe Fundacji ARTeria w roku 2009
Fundacja ARTeria - informacja dodatkowa 2009

Fundacja ARTeria Bilans 2008
Fundacja ARTeria rachunek wyników 2008
Sprawozdanie finansowe Fundacji ARTeria w roku 2008
Fundacja ARTeria - informacja dodatkowa 2008

Fundacja ARTeria Bilans 2007
Fundacja ARTeria rachunek wyników 2007
Fundacja ARTeria - informacja dodatkowa 2007